हेल्पलाईन क्रमांक

दिंडोशी विधानसभा कार्यालय समिती

क्रमांक नाव मोबाइल क्रमांक पद
श्री. विकास सिंह गोअर ७७३८६१०१०१ कार्यालय प्रभारी
श्री. यादवेंद्र राय ९८६७०३२५६४ कार्यालय कोषपाल
श्री. नरेंद्र मणी एस पांडे ९९६९६५३८०७ सार्वजनिक शिकायत समन्वयक / एम्बुलेंस समन्वयक
श्री. अनंत मोहिते ९२२०७१९४७५ विवाह / चिकित्सा / शिक्षा समन्वयक
श्री. इर्तेश मिश्रा ७७१८८८८००३ घटना समन्वयक
श्री. योगेश पाटकर ९८३३०१६६०२ आधार कार्ड समन्वयक
श्रीमती. अरुणा पाटकर ९९३०९७६६०२ बँकेचे खाता खोलने के समन्वयक
श्री. गोविंद राठी ९३२३३३३८८९ कौशल विकास की समन्वयक
श्री. संतोष काशीद ९३२०००३४९१ नोकरी समन्वयक
१० श्री. योगेश पाटकर ९८३३०१६६०२ प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना समन्वयक
११ श्री. संजय शर्मा ९८९२९०२५०० बीएमसी और पुलिस समन्वयक